IMG_3734

Badanie EKG

Badanie elektrokardiograficzne jest badaniem służącym do oceny rytmu pracy serca. Pozwala na wykrycie różnego typu arytmii towarzyszących chorobom mięśnia sercowego, które często są poważnym zagrożeniem dla życia zwierzęcia.

Monitoring elektrokardiograficzny zwierzęcia jest również standardem przed i w trakcie oraz po zabiegach chirurgicznych. Zaburzenia rytmu serca są najczęstszym powikłaniem anestezjologicznym i przyczyna związanych z tym komplikacji operacyjnych.