medical tools on a background of a cat

Usługi chirurgiczne

W naszym gabinecie wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii miękkiej oraz chirurgii ortopedycznej. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług współpracujemy z wybranymi lekarzami z specjalizacją chirurgiczną. Są to lekarze z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie chirurgii.

Standardową procedurą przed  wykonywanymi operacjami w naszym gabinecie jest dokładna kwalifikacja pacjenta do operacji. W tym celu proponujemy wykonanie badań ogólnych krwi, badań kardiologicznych.  Dzięki temu zmniejszamy ryzyko powikłań anestezjologicznych i chirurgicznych.

Operowani pacjenci są pod opieką anestezjologiczną do czasu całkowitego wybudzenia i tylko w takim stanie są wydawani w ręce właścicieli. W przypadkach szczególnie ciężkich zwierzęta są objęte hospitalizacją.